اطلاعیه !
بستن
فرم عضویت در باشگاه مخاطبان





سرمقاله
خون‌لختۀ سیاست
ما ضربۀ سهمگینی خورده‌ایم؛ و هرگز سوگواری‌مان نمی‌توانست به سرعت تمام شود. اما این سوگواری هشیاری ما نبود. بلکه در اثر ضربۀ سختی که خورده‌ایم در وضعی معلق قرار گرفته‌ایم. وضع کسانی که تنها نقطۀ اتصال‌شان را با واقعیت از دست داده‌اند. پس از آن، در پناه احساس یک پیروزی کاذب، از درگیری با خطر دست کشیده‌ایم ...
ادامه متن

 

 




عضویت در باشگاه مخاطبین






موسسه علم و سیاست اشراق
تهران خیابان شریعتی،بالاتر از طالقانی
خیابان بوشهر،پلاک21،واحد5
شماره تماس : 09355643099



عضویت در باشگاه مخاطبین
وجود داشتن همان هماهنگ بودن است . چه بسا این جمله لایبنیتس تمام فلسفه را در خود داشته باشد.هزاران مناقشه ای که در باب محاسبه حرکت جسم شده است ، نهایتا به درک ما از این حقیقت باز میگردد که جواهر نه تنها وجود دارند بلکه همواره در رابطه قرار دارند.در رابطه بودن برای جواهر به معنای بعد داشتن است . این همه را لا یبنیتس برای تحلیل حرکت در پایه گذاری علم دینامیک به کار گرفته است.رساله لایبنیتس صرفا مبشر علم تازه دینامیک نیست;بلکه با عمیق ترین معضلات و مسایل متافیزیک و الهیات پیوند خورده است و نهایتا از این رو مهم است که نشان میدهد چگونه علوم دقیقه و فلسفه محض متقابلا و در حاق خود به هم وابسته اند