اطلاعیه !
فرم عضویت در باشگاه مخاطبانگروه نقد و نظریه سینما
تاریخ تأسیس : شهریور 1396


اعضای گروه

سیدباقر نبوی ثالث
مسئول گروه

کارشناسی ارشد سینما

عضو شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق

مدیر استودیو آرمان‌فیلم

عضو شورای سردبیری وبسایت سیمافکر


محمدرضا علی‌حسینی
دبیر گروه

دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه هنر

سردبیر وبسایت سیمافکردرباره گروه

این طرح پژوهشی مدعی است «مهم‌ترین چیزی که ما را از دست‌یافتن به سینما بازداشته است، فقدان دیدگاه نسبت به سینما است». ما فاقد دیدگاه سینمایی، و تبعا به دور از پختگی و حرکت، و فاقد سنت نظری سینما هستیم. این وضع، نه وضع سینمای ما، که وضع نقد سینمایی است. نقد، خوب و بد را عیان می‌سازد. تا این قدرت تشخیص نباشد، نمی‌دانیم چه می‌خواهیم و تا ندانیم چه می‌خواهیم، هرگز به چیزی هم دست نخواهیم یافت.

منتقدان چه سودایی در سر دارند؟ این پرسش به خودی خود، از امری سوال می‌کند که گویا اهمیت همیشگی‌اش را از دست داده است. اما مگر نقد فیلم، و منتقد، هرگز اهمیتی داشته‌اند؟ آن‌ها که دست به نوشتن نقد فیلم می‌برند، خود را فیلمسازان شکست‌خورده نمی‌پندارند. هر چند توجیه دقیقی هم برای کارشان ندارند. گویا نمی‌دانند چرا می‌نویسند، اما نمی‌توانند ننویسند! همچون فیلمسازان، نقاشان یا نویسندگان و بسیاری دیگر که در کار هنرند، در کار منتقدان نیز نوعی بی‌خویشی پنهان است.


گروه نقد و نظریه سینما
مغلوبین همیشگی
چگونه برگزاری جشنواره فیلم فجر، پرسش‌های اساسی درباره سینما و مردم را پس می‌زند؟
سیدباقر نبوی ثالث   

در پس گفتار فرهنگی، که فرهنگ را از اقتصاد و از سیاست جدا می‌اندازد، رتق‌وفتق امور و برگزارشدن منظم هرساله جشنواره، از آن چهره‌ای نمادین و ساختارمند، اما دروغین، مزورانه و کارمندی ساخته است. این وضع امکان هر رویداد، ضربه و تجربه ای را از آن گرفته است.


گروه نقد و نظریه سینما
از «بازی تاج و تخت» چه آموختیم

سیدباقر نبوی ثالث   

گفته می‌شود دوران «داستان‌گویی» به سر آمده است. اما سریالی چون «بازی تاج و تخت» نشان داد، اگر هنوز امیدی هست، به داستان و چگونه گفتنِ داستان است. این ارزش عمومی «بازی تاج و تخت» است.


گروه نقد و نظریه سینما
منتقدان چگونه سینما می‌سازند؟

سیدباقر نبوی ثالث   

تاریخ سینما در اصل توسط منتقدان روایت شده است. اگر نوشته های سینمایی را از داشته هایمان حذف کنیم، خواهیم دید؛ تقریبا چیزی درباره سینما نمی دانیم. ما می توانیم بدون حضور منتقد، فیلم تماشا کنیم، اما بدون او نمی‌توانیم نسبتی با سینما داشته باشیم...


گروه نقد و نظریه سینما
ماجرای نیمروز؛ سینمای مسطح

سیدباقر نبوی ثالث   

ماجرای نیم‌روز در جشنواره فجر 95، پس از کشمکش‌هایی، فراوان مورد تقدیر قرار گرفت. این تقدیر چه بسا شایسته‌ی این فیلم در قیاس با سایر آثار این جشنواره باشد، اما در نگاهی کلی‌تر باید دید ماجرای نیم‌روز و محمدحسین مهدویان نوید چه سینمایی به ما می‌دهند، آیا آن‌ها می‌توانند خاطره‌ی ماندگاری برای فیلمسازان و مخاطبان فیلم بسازند؟ به نظر نمی‌رسد.


 1  

موسسه علم و سیاست اشراق
شماره تماس : 09355643099


عضویت در باشگاه مخاطبین

نزد آن­ها که دانایی را حق خود می‌دانند، پرسش از قیمت علم پرسشِ حسابگرانی محافظه­ کار است که نهایتاً حاضرند زندگی کنند به هر قیمتی. با این حال، آموختن به چه قیمتی؟ این سؤال حتی اگر از سرِ بی­حالی و خستگی بر زبان آمده باشد در ما امید و هراسی زنده می‌کند، نکند این راه که رفتن دارد و بازگشتن نه، دست‌کم برای من، بی‌سرانجام و بی‌حاصل باشد. آن‌ که با خود چنین نجوایی نداشته باشد، نه قدر زندگی بلکه پیش از آن، قدر خود علم را ندانسته است، چرا که علم پیش از هر گزاره‌ی صادقی که درباره‌ی چیزی داشته باشد، مدعی زندگی انسان است؛ هر آنکه خود را وقف چیزی همچون علم نمی‌کند، شخصیتی بی‌قدر است.

(تمام حقوق متعلق به موسسه علم و سیاست اشراق است)