اطلاعیه !
فرم عضویت در باشگاه مخاطبانگروه گفتار سیاسی
تاریخ تأسیس : شهریور 1394


اعضای گروه

اباصالح تقی‌زاده طبری
مسئول گروه

دکتری علوم سیاسی

دبیر شورای علمی موسسه علم‌وسیاست اشراق

عضو شورای سردبیری وبسایت علم و سیاست

رئیس هیئت تحریریه گزارش فصلی نوبنیاد

عضو شورای سردبیری وبسایت سیمافکر

عضو هیئت مدیره شرکت کیوان تیام غرب آسیا


محمدرضا هدایتی
دبیر گروه

دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

عضو شورای سردبیری وبسایت سیمافکر


علی علی‌نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه


معصومه ندیری

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصاد


حسین پیمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی


محمدرضا قربانی

کارشناسی ریاضیدرباره گروه

شروع کار گروه گفتار سیاسی به سال ۱۳۹۴ برمی‌گردد. با تمام فراز و نشیبی که گروه در این سالها در رفت‌وآمد اعضا و توجه به موضوعات و مناسبات مختلف صحنۀ قدرت و سیاست داشت اما پیوسته دل‌مشغول پرسشی اساسی بوده است: آیا صحنۀ ناپایدار و زندۀ زندگی را جهتی ممکن است تا جایی برای ایستادن انسان باز شود؟

آیا توانیم از ایستادگی و استواری به نحوی بگوئیم که بی‌بنیادی جهان را تاب آورد؟ چه جهتی است آن جهت که از صحنۀ واقعیت نکاهد و به شرط انسان یا هر حقیقت دیگری نباشد؟

گروه گفتار سیاسی در پی آن جهتی در سیاست است که صحنۀ ابتلای انسان و برپایی‌اش باشد.

متن‌خوانی رساله‌های آغازین در فلسفه و سیاست، به همراه کار در حوزۀ اقتصاد سیاسی ذیل مراکز اشراق فعالیت مستمر این گروه است.


گروه گفتار سیاسی
قدرت تولیدی یک ملت
یادداشت‌های اقتصاد سیاسی / 3
فردریش لیست   

این درست نیست تصور کنیم که قدرت تولیدی یک ملت بستگی به سرمایه مادی آن ملت دارد. سی و اسمیت که با در نظر داشتن مبادله کالا با کالا در پی کسب سود و به دست آوردن کالای بیشتری هستند، تنها به کالاها و اجناس به عنوان عامل اصلی تحول و کسب قدرت می‌نگرند که اینطور نیست. سهم عمده‌ای از قدرت یک جامعه به شرایط هوشمندی و معرفت و نیز شرایط فرهنگی و اجتماعی یک‌یک افراد جامعه وابستگی دارد که من آن را سرمایۀ فکری می‌نامم.


گروه گفتار سیاسی
ملت، هم بنیاد و هم غایت اقتصاد است
وبر و طرح اقتصاد سیاسی ملت‌بنیاد در برابر اقتصاد سیاسی فردگرا
سیدعقیل حسینی   

همۀ ما هویت و شخصیت آلمان شرقی را چیزی می‌دانیم که باید از آن محافظت شود... با این حال مفروضات علم اقتصاد چگونه با چنین چیزی ارتباط پیدا می‌کند؟ آیا چنین تلقی می‌شود که این قبیل آراِی ارزشی ملی‌گرایانه همچون تعصب و پیش‌داوری‌ای است که سیاست اقتصادی باید به دقت خود را از این‎گونه تجویزها و دستورها برهاند تا بتواند بدون اینکه تحت‌تأثیر تأثرات عاطفی قرار گیرد، معیار ویژۀ خود را در واقعیت‌های اقتصادی اعمال کند؟ و اصلاً این معیار ویژه برای سیاست اقتصادی چیست؟


گروه گفتار سیاسی
تفاوت میان نظام انگلیسی و نظام آمریکایی
یادداشت‌های اقتصاد سیاسی / 2
فردریش لیست   

بعضی از اعضای کنگره جداً اصرار دارند، اگر باروت و مواد منفجره را ارزان‌تر از انگلستان می‌توان وارد کرد، به نفع ماست از تولید آن در داخل اجتناب کنیم. تعجب در این است که پیشنهاد نکرده‌اند سربازان جنگی خود را آتش بزنیم، زیرا اگر در زمان جنگ، کشتی و ملوان از انگلستان استخدام کنیم، اقتصادی‌تر است. در همین معنی، قهرمان آمریکایی-انگلیسی تئوری قدیم یعنی آقای کوپر در خطابه‌های درسی خود در مسئلۀ اقتصاد سیاسی، این تفکر جالب را القا می‌کند که «باید به یاد داشته باشیم سیاست حرفی پراهمیت در اقتصاد سیاسی نیست». آقای دکتر کوپر -شیمیدان ما- فکر می‌کنید چه بگوید اگر به او بگوییم «باید به یاد داشته باشیم که شیمی جزئی عمده در تکنولوژی شیمیایی نیست».


گروه گفتار سیاسی
انگیزه‌های سیاسی در مکتب آزادی تجارت
یادداشت‌های اقتصاد سیاسی / 1
فردریش لیست   

«محدودیت‌ها را از جلوی صنایع بردارید؛ آنها را آزاد بگذارید و به کارشان کاری نداشته باشید». وقتی این احکام صادر شد، دیگر نه استعدادی خاص، نه زور و جبری آنچنان، و نه تمرینی فوق‌العاده برای بازی‌کردن نقش یک سیاستمدار هوشمند ضرورت نداشت. انجام کاری خاص از طرف شما دیگر ضرورت نداشت؛ تنها کافی بود همۀ کارها به خود واگذار شود و همه چیز تنها بماند، تا شما را از جمله هوشمندترین افراد جامعۀ جهانی بشناسند؛ برنامه‌ای اینچنین آسان. ولی برای این چنین نظام منفعلانه‌ای، مردان بزرگ انگلستان اشتیاقی نشان نمی‌دادند؛ آنچنان که آقای فاکس در پارلمان اقرار کرد که آمادگی آن را ندارد که کارها را به حال خود گذارد و آنها را تنها بگذارد. آن مردان قصد داشتند قدرت و ثروت کشور خود را از طریق اقدامات سیاسی تا آنجا پیش ببرند که هیچ کشوری قدرت رقابت با آنها را در خود نیابد.


شورای عمومی
مستی و راستی
دور نهم گزارش‌های پژوهشی - گروه گفتار سیاسی - 2


انسان تا ابد می‌تواند این‌گونه زندگی کند و کار کند و احساس نیاز به هیچ تجربۀ تازه‌ای هم نکند؛ اما رنج ناخواسته‌ای بر جانش شرر می‌زند. او را کارآزمودگی دشوار است. جان انسان تاب سنگینی ندارد. او نمی‌خواهد بر داشته‌هایش تکیه کند و اسیر باشد. نمی‌خواهد در آنچه از جهان به دست آورده، دفن شود. نمی‌خواهد هستی نامنتظره‌اش را به بهای این جهان، آرام و سلیم و امن کند. او باید خودش و تنها خودش را بیابد.


شورای عمومی
قربانی و لحظۀ محض هستی
دور نهم گزارش‌های پژوهشی - گروه گفتار سیاسی -1


انسان ضعیف است، اما هست و این یعنی خطر همزاد اوست. جان او از این سر با چیزی عجین و دمساز نمی‌شود. این جان تهی را تهی‌بودن هرچند صفت است، اما شگفت آنکه هماره به دنبال آن است. شناسایی‌اش مسیری ندارد، جز از دست‌دادنش، به هوس‌افتادنش، آمیختنش و تن‌سپاری‌اش. این جان تهی را یافتن جانی آرزومند و پس از آن وانهادنش خوش است. او در پی قربان است و برای آن خویش را به کار سپارد. تولد کار از این جان است و کوشش‌اش ریشه در کشش این جان دارد. اما چه می‌کند با این کار و با جهانی که در پی آن است و با انسان‌هایی که در پی آن می‌آیند؟


 1     

موسسه علم و سیاست اشراق
شماره تماس : 09355643099


عضویت در باشگاه مخاطبین

اینکه چیزها از نام و تصویر خود سوا می‌افتند، زندگی را پر از هیاهو کرده است و این هیاهو با این عهد مدرسه که «هر چیزی خودش است» و خیانت نمی‌ورزد، نمی‌خواند. مدرسه آرام است و این آرامش بخشی از عهد و ادعای مدرسه است. هیاهو در مدرسه به معنای ناتوانی مدرسه در نامگذاری چیزها است؛ به این معناست که چیزها می‌خواهند از آنچه هستند فرا بروند. آنجا که می‌توان دانست از هر چیز چه انتظاری می‌توان داشت، دعوا و هیاهویی نیست، نظم حاکم است و هر چیز بر جای خویش است. اما اگر هرچیز حقیقتاً بر جای خود بود و از آنچه هست تخطی نداشت، دیگر چه نیازی به مدرسه بود؟ اگر خیانتی ممکن نبود مدرسه می‌خواست چه چیزی را بر عهده بگیرد. اگر حقیقت نامی دارد، از آن روست که امکان ناراستی در جهان هست. نام چنانکه گفتیم خود عهد است و عهد نگه داشت است و نگه داشت آنجا معنا دارد که چیزها از جای خود خارج شوند.

(تمام حقوق متعلق به موسسه علم و سیاست اشراق است)