اطلاعیه !
فرم عضویت در باشگاه مخاطبان

حلقه‌های متن‌خوانی اشراق

زیر نظر دبیر شورای علمی موسسه:

اباصالح تقی‌زاده طبری


 

برنامۀ پژوهشی گویای طرح مسئله و مسیر علمی گروه‌های پژوهشی اشراق است. هر گروهی از سر طرح مسئله‌ای اساسی و در عین حال انضمامی، دعوتی برای اهل علم و مشخصا دانشجویان دارد تا گردهم بیایند و در گفت‌وگو و پژوهشی مستمر آن مسئلۀ اساسی را پیگیری کنند. برنامۀ پژوهشی در اشراق همواره بر مدار متن‌خوانی شکل می‌گیرد و تنها به‌واسطۀ توجه به متن قابل شناسایی است. این جمعی که بر سر متن گفت‌وگو می‌کنند و از خلال آن به شیوه‌ای نو تاریخ تفکر را درمی‌یابند، آمادگی پیدا می‌کنند تا در میدان فعالیت‌های عمومی اشراق حاضر شوند.


موسسه علم و سیاست اشراق
شماره تماس : 77136607-021


عضویت در باشگاه مخاطبین

اینکه چیزها از نام و تصویر خود سوا می‌افتند، زندگی را پر از هیاهو کرده است و این هیاهو با این عهد مدرسه که «هر چیزی خودش است» و خیانت نمی‌ورزد، نمی‌خواند. مدرسه آرام است و این آرامش بخشی از عهد و ادعای مدرسه است. هیاهو در مدرسه به معنای ناتوانی مدرسه در نامگذاری چیزها است؛ به این معناست که چیزها می‌خواهند از آنچه هستند فرا بروند. آنجا که می‌توان دانست از هر چیز چه انتظاری می‌توان داشت، دعوا و هیاهویی نیست، نظم حاکم است و هر چیز بر جای خویش است. اما اگر هرچیز حقیقتاً بر جای خود بود و از آنچه هست تخطی نداشت، دیگر چه نیازی به مدرسه بود؟ اگر خیانتی ممکن نبود مدرسه می‌خواست چه چیزی را بر عهده بگیرد. اگر حقیقت نامی دارد، از آن روست که امکان ناراستی در جهان هست. نام چنانکه گفتیم خود عهد است و عهد نگه داشت است و نگه داشت آنجا معنا دارد که چیزها از جای خود خارج شوند.

(تمام حقوق متعلق به موسسه علم و سیاست اشراق است)