اطلاعیه !
فرم عضویت در باشگاه مخاطبانگروه مطالعات سازمان
تاریخ تأسیس : شهریور 1397


اعضای گروه

سیدعلی کشفی
مسئول گروه

دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی

 مدیرمسئول و عضو شورای علمی موسسه

مدیرمسئول گزارش نهاد

مدیرعامل شرکت کیوان تیام غرب آسیا


سبحان جدیدساز
دبیر گروه

دکتری جامعه‌شناسیدرباره گروه

سازمان‌ها حیات دارند و درون خود پویا و زنده هستند. سازمان یک کل واحد هست اما بسیطی یک دست نیست. آن چیزی که ما به عنوان چیزی یکدست، سازمان می‌خوانیم درون خودش داستان‌های بسیار دارد. داستان‌هایی در پی سرنوشت. همه همت ما در سازمان‌ها صرف این سرنوشت می‌شود.


پس دیگر سازمان مجموعه‌ای از فرامین و  قوانین نیست و حتی نوعی قرارداد برای تقسیم کار تا رسیدن به هدف. بلکه نمودار پیوندی است که انسان در جستجوی معنی خویش، چند روزی درون آن خانه کرده است. گروه مطالعات سازمان در پی زبانی است برای توضیح این پیوند.


گروه مطالعات سازمان
دست‌گاهِ مشارکت
دستگاه اداری، چگونه می‌تواند مدعی سیاست باشد؟

دستگاه اداری با به وجود آوردن طبقه متوسط در ایران، فاصله‌ای را در میانۀ رابطه حاکمیت و مردم ساخته است. این فاصله همان‌جایی است که امید می‌رود در آن‌جا سیاست متولد شود.


گروه مطالعات سازمان
استراتژی و مردم‌نگاری سازمانی
آينده از آن شرکت‌هایی است که کارمندان‌شان به آینده فکر می‌کنند

برای جلب مشارکت کامندان سازمان نیازمند یک آیندۀ گسسته هستیم و نه یک ادامۀ پیوستار اکنون. چون این ادامه در واقع آینده نیست بلکه ادامۀ همین وضع است. در واقع این ادامه نوید تغییر نمی‌دهد و بنابراین نیازی هم به ایجاد مشارکت حقیقی در کار نخواهد دید.


گروه مطالعات سازمان
روح 2030 شیوه‌ی طرح آن را ایجاب می‌کند


مناقشه بر سر سند 2030 بالا گرفته است، مناقشه‌ای که گویا برای دولت حسن روحانی حیثیتی است. حسن روحانی وعده داده است که در این مناقشه کوتاه نخواهد آمد، این از معدود نقاطی است که در آن، حسن روحانی به تمامی مسئولیت اقدام خود را می‌پذیرد. شاید همینجا باشد که بتوان رویه کلی دولت او را در برخورد با مسائل فهمید و ارزیابی کرد.


 1  

موسسه علم و سیاست اشراق
تهران خیابان شریعتی،بالاتر از طالقانی
خیابان بوشهر،پلاک21،واحد5
شماره تماس : 09355643099عضویت در باشگاه مخاطبین

نزد آن­ها که دانایی را حق خود می‌دانند، پرسش از قیمت علم پرسشِ حسابگرانی محافظه­ کار است که نهایتاً حاضرند زندگی کنند به هر قیمتی. با این حال، آموختن به چه قیمتی؟ این سؤال حتی اگر از سرِ بی­حالی و خستگی بر زبان آمده باشد در ما امید و هراسی زنده می‌کند، نکند این راه که رفتن دارد و بازگشتن نه، دست‌کم برای من، بی‌سرانجام و بی‌حاصل باشد. آن‌ که با خود چنین نجوایی نداشته باشد، نه قدر زندگی بلکه پیش از آن، قدر خود علم را ندانسته است، چرا که علم پیش از هر گزاره‌ی صادقی که درباره‌ی چیزی داشته باشد، مدعی زندگی انسان است؛ هر آنکه خود را وقف چیزی همچون علم نمی‌کند، شخصیتی بی‌قدر است.

(تمام حقوق متعلق به موسسه علم و سیاست اشراق است)