اطلاعیه !
فرم عضویت در باشگاه مخاطبان

محمدرضا هدایتی
گروه گفتار سیاسی

دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

عضو شورای سردبیری وبسایت سیمافکر
سرمقاله
تصاویر ناآشنا
چگونه خشونت‌های بی‌سابقه در شهر ممکن شده است؟
محمدرضا هدایتی   

شکل‌گیری دولت، مسئولیت سیاست را از دوش مردم برنمی‌دارد؛ بلکه مردم را نیز به‌نحوی وارد ماجرای دولت می‌کند. تنها در این صورت است که دولت می‌تواند در نفوس افراد جامعه حضور داشته باشد و روابط میانشان را استوار دارد و از حیثیت شهر مراقبت کند. بدون این حضور، دولت هرقدر قدرتمند، نیروی خود را از دست می‌دهد و روابط میان مردم نیز رو به سستی می‌نهد و با سستی‌گرفتن این روابط، ناموس شهر به خطر می‌افتد و هر اتفاقی، حتی تخریب خود شهر، ممکن می‌شود.شورای عمومی
مستی و راستی
دور نهم گزارش‌های پژوهشی - گروه گفتار سیاسی - 2


انسان تا ابد می‌تواند این‌گونه زندگی کند و کار کند و احساس نیاز به هیچ تجربۀ تازه‌ای هم نکند؛ اما رنج ناخواسته‌ای بر جانش شرر می‌زند. او را کارآزمودگی دشوار است. جان انسان تاب سنگینی ندارد. او نمی‌خواهد بر داشته‌هایش تکیه کند و اسیر باشد. نمی‌خواهد در آنچه از جهان به دست آورده، دفن شود. نمی‌خواهد هستی نامنتظره‌اش را به بهای این جهان، آرام و سلیم و امن کند. او باید خودش و تنها خودش را بیابد.سرمقاله
تکیه بر جوهرۀ سیاست
چگونه مبارزه برای فلسطین، امکان تداوم استقلال سیاسی ایران است؟
محمدرضا هدایتی   

آنچه سیاست خارجی ایران همواره توانسته از آن مایه بگیرد و نقطۀ اتکایی در روابط خارجی‌اش به‌حساب بیاید، حمایت از مردم فلسطین و مبارزه با حضور برهم‌زنندۀ اسرائیل در منطقه است. این مسئله‌ای غیرقابل مذاکره برای ایران است و در روابط امروز و فردا خلاصه نمی‌شود. ایران همواره از استواری بر سر این موضع، جغرافیای سیاسی خود را ساخته و متحدین و دشمنان خود را شناخته است. سیاست خارجی ایران، حول تخاصم و مبارزه با اسرائیل، جوهر و اساسی پیدا می‌کند.شورای عمومی
قربانی و لحظۀ محض هستی
دور نهم گزارش‌های پژوهشی - گروه گفتار سیاسی -1


انسان ضعیف است، اما هست و این یعنی خطر همزاد اوست. جان او از این سر با چیزی عجین و دمساز نمی‌شود. این جان تهی را تهی‌بودن هرچند صفت است، اما شگفت آنکه هماره به دنبال آن است. شناسایی‌اش مسیری ندارد، جز از دست‌دادنش، به هوس‌افتادنش، آمیختنش و تن‌سپاری‌اش. این جان تهی را یافتن جانی آرزومند و پس از آن وانهادنش خوش است. او در پی قربان است و برای آن خویش را به کار سپارد. تولد کار از این جان است و کوشش‌اش ریشه در کشش این جان دارد. اما چه می‌کند با این کار و با جهانی که در پی آن است و با انسان‌هایی که در پی آن می‌آیند؟ 1  

موسسه علم و سیاست اشراق
شماره تماس : 09355643099


عضویت در باشگاه مخاطبین

نزد آن­ها که دانایی را حق خود می‌دانند، پرسش از قیمت علم پرسشِ حسابگرانی محافظه­ کار است که نهایتاً حاضرند زندگی کنند به هر قیمتی. با این حال، آموختن به چه قیمتی؟ این سؤال حتی اگر از سرِ بی­حالی و خستگی بر زبان آمده باشد در ما امید و هراسی زنده می‌کند، نکند این راه که رفتن دارد و بازگشتن نه، دست‌کم برای من، بی‌سرانجام و بی‌حاصل باشد. آن‌ که با خود چنین نجوایی نداشته باشد، نه قدر زندگی بلکه پیش از آن، قدر خود علم را ندانسته است، چرا که علم پیش از هر گزاره‌ی صادقی که درباره‌ی چیزی داشته باشد، مدعی زندگی انسان است؛ هر آنکه خود را وقف چیزی همچون علم نمی‌کند، شخصیتی بی‌قدر است.

(تمام حقوق متعلق به موسسه علم و سیاست اشراق است)