اطلاعیه !
فرم عضویت در باشگاه مخاطبان

محمدرضا قربانی
گروه گفتار سیاسی

کارشناسی ریاضی
سرمقاله
غایب بزرگ
چرا امروز مردم، دولت سیزدهم را مسئول نمی‌دانند؟
محمدرضا قربانی   

اعتراض‌کنندگان در فقدان چهرۀ اساسی دولت که در پیگیری جزئیات گم شده است طالب چهرۀ زندگی‌اند. آنان خواستار دولتی هستند که در کلیت حاضر است و می‌پرسند جمهوری اسلامی چه تصویری از زندگی برای من ارائه می‌دهد؟ دولت جمهوری اسلامی از آن تاریخ که سخن‌گفتن از کل را بیهوده دانست و رسیدگی به امور روزمره و جزئی مردم بدون داشتن چهره‌ای از کل را پی‌گرفت در حال تماشای مردمی است که فراتر از مطالبات معیشتی، از کل می‌گویند و آن را می‌خواهند. مسئله آنان کلیت شکل زندگی است.شورای عمومی
مستی و راستی
دور نهم گزارش‌های پژوهشی - گروه گفتار سیاسی - 2


انسان تا ابد می‌تواند این‌گونه زندگی کند و کار کند و احساس نیاز به هیچ تجربۀ تازه‌ای هم نکند؛ اما رنج ناخواسته‌ای بر جانش شرر می‌زند. او را کارآزمودگی دشوار است. جان انسان تاب سنگینی ندارد. او نمی‌خواهد بر داشته‌هایش تکیه کند و اسیر باشد. نمی‌خواهد در آنچه از جهان به دست آورده، دفن شود. نمی‌خواهد هستی نامنتظره‌اش را به بهای این جهان، آرام و سلیم و امن کند. او باید خودش و تنها خودش را بیابد.سرمقاله
شبح دائمی اوراسیا
جنگ اوکراین و گسست اقتصاد سیاسی اوراسیا
محمدرضا قربانی   

جنگ اوکراین را در این جغرافیای سیاسی می‌توان تحلیل کرد و البته تحولات پس از آن را پیش‌بینی نمود. اگر لهستان در ۱۰۰سال گذشته باید با استقلال خودش اجازه اتحاد اوراسیا را نمی‌داد حالا نیز با تخریب اوکراین و شکل گیری یک جنگ فرسایشی، اقتصاد سیاسی اوراسیا از هم گسسته می‌شود. این جنگ تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که اوراسیا به‌نحو تضمین‌شده‌ای از هم جدا شود. از طرفی امریکا درست بعد از جنگ اوکراین تلاش‌های زیادی برای کنترل سیاست انرژی جهانی در پیش گرفت.شورای عمومی
قربانی و لحظۀ محض هستی
دور نهم گزارش‌های پژوهشی - گروه گفتار سیاسی -1


انسان ضعیف است، اما هست و این یعنی خطر همزاد اوست. جان او از این سر با چیزی عجین و دمساز نمی‌شود. این جان تهی را تهی‌بودن هرچند صفت است، اما شگفت آنکه هماره به دنبال آن است. شناسایی‌اش مسیری ندارد، جز از دست‌دادنش، به هوس‌افتادنش، آمیختنش و تن‌سپاری‌اش. این جان تهی را یافتن جانی آرزومند و پس از آن وانهادنش خوش است. او در پی قربان است و برای آن خویش را به کار سپارد. تولد کار از این جان است و کوشش‌اش ریشه در کشش این جان دارد. اما چه می‌کند با این کار و با جهانی که در پی آن است و با انسان‌هایی که در پی آن می‌آیند؟سرمقاله
اتفاق در جوار تصمیم آرمیده است
چگونه ایده انسجام منجر به سیاست‌های ترمیمی در دولت سیزدهم می‌شود؟
محمدرضا قربانی   

واقعیت، سرشار از موقعیت‌هایی است که در محتواهای از پیش تمهید شده نمی‌گنجند. دولت سیزدهم تا آنجا که بر انسجام درونی خود تاکید می‌کند، نمی‌تواند از سیاست ترمیم فراتر رود. از این رو ما شاهد آن هستیم که صرفا رفع و رجوع معضلات را در دستور کار خود قرار داده است. توجه واقعی به مشکلات تنها زمانی ممکن می‌شود که دولت آماده باشد این انسجام از پیش تعیین شده را ترک و برای اتخاذ هر تصمیم لازمی آماده باشد. انسجام از پیش، چه در فهم باشد و چه در آرایش بازیگران، دولت را در سطح رتق و فتق سطحی امور و نه چیزی بیشتر نگه می‌دارد 1  

موسسه علم و سیاست اشراق
شماره تماس : 09355643099


عضویت در باشگاه مخاطبین

نزد آن­ها که دانایی را حق خود می‌دانند، پرسش از قیمت علم پرسشِ حسابگرانی محافظه­ کار است که نهایتاً حاضرند زندگی کنند به هر قیمتی. با این حال، آموختن به چه قیمتی؟ این سؤال حتی اگر از سرِ بی­حالی و خستگی بر زبان آمده باشد در ما امید و هراسی زنده می‌کند، نکند این راه که رفتن دارد و بازگشتن نه، دست‌کم برای من، بی‌سرانجام و بی‌حاصل باشد. آن‌ که با خود چنین نجوایی نداشته باشد، نه قدر زندگی بلکه پیش از آن، قدر خود علم را ندانسته است، چرا که علم پیش از هر گزاره‌ی صادقی که درباره‌ی چیزی داشته باشد، مدعی زندگی انسان است؛ هر آنکه خود را وقف چیزی همچون علم نمی‌کند، شخصیتی بی‌قدر است.

(تمام حقوق متعلق به موسسه علم و سیاست اشراق است)