اطلاعیه !
فرم عضویت در باشگاه مخاطبان

سیدعلی متولی امامی
مسئول گروه مطالعات نهاد علم

دکتری علوم سیاسی

عضو شورای علمی موسسه علم‌وسیاست اشراق

عضو هیئت تالیف و پژوهش کتب درسی

مدیر ادبستان انشاء


sa.motevalli@scienceandpolitics.net


سرمقاله
این ناقوس مرگ کیست
ایران تحت چه شرایطی می‌تواند پاسخی موثر و متناسب به ضربات اسرائیل بدهد؟
سیدعلی متولی امامی   

دولتی در نظم جدید صاحب قدرت و عزت خواهد بود که دقیقاً در همین لحظه، بازی را بشناسد و خوب بازی کند. سستی در شناخت صحنه، جریان‌های بازیگر در صحنه و تصمیم متناسب، می‌تواند دولت را از آینده جهان، بیرون بیندازد. اگرچه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با محوریت رهبر انقلاب متوجه چنین صحنه‌ایست و مرتب به آن تذکر داده است اما دولت جمهوری اسلامی و جریان‌های سیاسی حاضر در صحنه داخلی سیاست ایران، بازیگران ضعیف و محافظه‌کار این صحنه هستند و در عموم موارد مانع حرکت قدرتمند سیاست منطقه‌ای ایران می‌شوند.نشست
طوفان یک ملت
عملیات اخیر حماس، چگونه می‌تواند زمینه‌ساز سطح بالاتری از فشار محور مقاومت برای نابودی اسرائیل باشد؟


این عملیات، نه‌تنها توانست سرنوشت طرح‌های سیاسی پیش از رخ‌دادنش را به‌کلی به تعویق بیندازد، بلکه هر طرح سیاسی‌ای را -چه از سوی محور مقاومت چه از سوی دشمنانش- در سایۀ ایستادن و راهبری این نزاع به سوی سرنوشت‌های متفاوت، تعریف کرد. تصور اینکه اسرائیل می‌تواند تا بدین‌حد ضربه‌پذیر باشد، تصوری بود که تنها پس از وقوع عملیات برای همه تبدیل به یقین شد. این دستاورد عظیمی بود که امروز استعداد جدیدی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات نیروهای محور مقاومت ایجاد خواهد کرد. به بیان دیگر، عملیات حماس، تمام میراث مبارزه 75 ساله علیه اشغالگری اسرائیل را در مقطعی زنده کرد که تصور می‌شد پروندۀ تخاصم با اسرائیل در حال بسته‌شدن است.گزارش گروه‌ها
امید به تاریکی توده‌وار مردم
دور نهم گزارش‌های پژوهشی - گروه مطالعات نهاد علم - 1


صحنۀ مشارکت عمومی، لحظۀ به هم رسیدن علم و سیاست است. لحظۀ تولد سیاست در صحنۀ عمومی، لحظۀ به ثمر رسیدن و ظهور عصارۀ تمام کارهای علمی است. بنیاد علم، کشف نقطۀ ضرورت برای زندگی مردم است. اگر دانشمند نتواند در نقطۀ ضرورت زندگی مردم با ایشان گفت‌وگو داشته باشد، دعوتی برای مردم نخواهد داشت و آینده‌ای هم نخواهد بود. علم به غایت آن زنده است و اگر غایت علم، کشف ضرورت زندگی و توافق عمومی با مردم نباشد، لغو و نامولد است. هیچ بازگشتی موجه نیست مگر در تعهد به حصول این توافق عمومی. گفتار عمومی، آزمون علم است و اگر ایمان به آنچه از میان مردم زاییده می‌شود نداشته باشیم و به ملاقات آن نرویم، بی‌ثمر و بی‌اثر خواهیم بود.سرمقاله
آشوب؛ فرجام تلخ کنترل سیاست
وقایع اخیر بیش از پیش نشان داد که سیاست عادی‌سازی، خود مسبب ناآرامی و ناامنی است.
سیدعلی متولی امامی   

سیاست منطقه‌ای به دنبال ایجاد یک قطب مستقل قدرت در برابر بلوک غرب است و سیاست داخلی بدون اینکه بتواند اقتضائات چنین تصمیمی را حمل کند، سیاست‌زدایی و کنترل را در پیش گرفته است. آنچه برآیند این تعادل خواهد بود، فقدان یک تصمیم نهایی و تعیین‌کننده است. هم این آشوب خیابانی و هم آن موقعیت حساس بین‌المللی، تصمیمی بزرگ در خور چنین صحنه‌ای طلب می‌کند و اگر جمهوری اسلامی با جناح محافظه‌کار و سیاست بی‌طرفی‌اش تعیین تکلیف نکند، باید آمادۀ بزرگترین فجایع تاریخ ایران و جهان باشد که تجزیه کشور کمترین آن خواهد بود.سرمقاله
مزاحم دایره‌های من نشو!
غلبه گفتار کاربردی شدن آموزش، چه تبعاتی برای آینده سیاسی ایران دارد؟
سیدعلی متولی امامی   

امروز مطالبۀ عمومی تغییر و غنی‌سازی کتاب‌های درسی، به هجوم بی‌سابقه به «ناکارآمدی» کتاب‌های درسی بدل شده است. گفتار حاکم بر اداره کشور امروز منتظر دانش‌آموزانی است که علم را صرفاً در جهت کاربردی‌اش فهم می‌کنند. باید این پرسش در برابر مدعیان تغییر کتاب‌های درسی قرار بگیرد که چرا پیش از این علم به «معنی‌بخشی» به جهان معتبر بود و امروز به «کاربردی» بودن معتبر شده است و بدتر اینکه حتی امروز دیگر «کاربرد» در معنای «سیاسی‌» مورد توجه نیست بلکه کاربرد علم، به حرفه و تخصص فروکاسته شده است. گزارش گروه‌ها
مستی و راستی
دور نهم گزارش‌های پژوهشی - گروه گفتار سیاسی - 2


انسان تا ابد می‌تواند این‌گونه زندگی کند و کار کند و احساس نیاز به هیچ تجربۀ تازه‌ای هم نکند؛ اما رنج ناخواسته‌ای بر جانش شرر می‌زند. او را کارآزمودگی دشوار است. جان انسان تاب سنگینی ندارد. او نمی‌خواهد بر داشته‌هایش تکیه کند و اسیر باشد. نمی‌خواهد در آنچه از جهان به دست آورده، دفن شود. نمی‌خواهد هستی نامنتظره‌اش را به بهای این جهان، آرام و سلیم و امن کند. او باید خودش و تنها خودش را بیابد. 1    

موسسه علم و سیاست اشراق
شماره تماس : 77136607-021


عضویت در باشگاه مخاطبین

اینکه چیزها از نام و تصویر خود سوا می‌افتند، زندگی را پر از هیاهو کرده است و این هیاهو با این عهد مدرسه که «هر چیزی خودش است» و خیانت نمی‌ورزد، نمی‌خواند. مدرسه آرام است و این آرامش بخشی از عهد و ادعای مدرسه است. هیاهو در مدرسه به معنای ناتوانی مدرسه در نامگذاری چیزها است؛ به این معناست که چیزها می‌خواهند از آنچه هستند فرا بروند. آنجا که می‌توان دانست از هر چیز چه انتظاری می‌توان داشت، دعوا و هیاهویی نیست، نظم حاکم است و هر چیز بر جای خویش است. اما اگر هرچیز حقیقتاً بر جای خود بود و از آنچه هست تخطی نداشت، دیگر چه نیازی به مدرسه بود؟ اگر خیانتی ممکن نبود مدرسه می‌خواست چه چیزی را بر عهده بگیرد. اگر حقیقت نامی دارد، از آن روست که امکان ناراستی در جهان هست. نام چنانکه گفتیم خود عهد است و عهد نگه داشت است و نگه داشت آنجا معنا دارد که چیزها از جای خود خارج شوند.

(تمام حقوق متعلق به موسسه علم و سیاست اشراق است)