اطلاعیه !
فرم عضویت در باشگاه مخاطبانگروه مطالعات نهاد علم
تاریخ تأسیس : آذر 1394


اعضای گروه

سیدعلی متولی امامی
مسئول گروه

دکتری علوم سیاسی

عضو شورای علمی موسسه علم‌وسیاست اشراق

عضو هیئت تالیف و پژوهش کتب درسی

مدیر ادبستان انشاء


سید محمد علم‌الهدی

کارشناسی علوم قرآن و حدیث

مربی ادبستان انشاء


شایان کریمی

کارشناسی علوم حدیث

مربی ادبستان انشاءدرباره گروه

زندگی‌کردن بدیهی‌ترین امری است که انسان با آن روبه‌رو است. در عین حال این امر بدیهی، همواره دورترین و دست‌نیافتنی‌ترین آرزوی انسان است. انسان همواره از خود پرسیده که چگونه می‌توان زنده بود و زندگی کرد؟ ما در برابر غوغای هستی و آشوب زندگی دست خالی داریم و در مقام حیرت ایستاده ایم. پرسش از زندگی، پرسش از معنایی است که در پس این آشوب و غوغا نهفته است.


پرسش از معنای غیب، اساسی‌ترین پرسش علم است. زندگی بدون پیگیری غیبِ هستی به دست نمی‌آید و این پیگیری، اساس هر کار علمی است. در پیگیری این پرسش اساسی و در جستجوی زندگی بهتر است که علم سنت‌مند شده و شاخه‌های علوم شکل پیدا کرده‌اند. نهاد علم، کیفیت ایستادن در مقام این پرسش و برعهده‌گرفتن آن است و گروه مطالعات نهاد علم در جستجوی نهادی مسئول است؛ نهادی که در مقام پرسش از معنای زندگی، توضیح و تدبیر آن را -اگر چه محال- بر عهده گرفته‌ باشد.

بابل شورای عمومی


امید به تاریکی توده‌وار مردم
دور نهم گزارش‌های پژوهشی - گروه مطالعات نهاد علم - 1
گزارش گروه‌ها
امید به تاریکی توده‌وار مردم
دور نهم گزارش‌های پژوهشی - گروه مطالعات نهاد علم - 1


صحنۀ مشارکت عمومی، لحظۀ به هم رسیدن علم و سیاست است. لحظۀ تولد سیاست در صحنۀ عمومی، لحظۀ به ثمر رسیدن و ظهور عصارۀ تمام کارهای علمی است. بنیاد علم، کشف نقطۀ ضرورت برای زندگی مردم است. اگر دانشمند نتواند در نقطۀ ضرورت زندگی مردم با ایشان گفت‌وگو داشته باشد، دعوتی برای مردم نخواهد داشت و آینده‌ای هم نخواهد بود. علم به غایت آن زنده است و اگر غایت علم، کشف ضرورت زندگی و توافق عمومی با مردم نباشد، لغو و نامولد است. هیچ بازگشتی موجه نیست مگر در تعهد به حصول این توافق عمومی. گفتار عمومی، آزمون علم است و اگر ایمان به آنچه از میان مردم زاییده می‌شود نداشته باشیم و به ملاقات آن نرویم، بی‌ثمر و بی‌اثر خواهیم بود.


گروه مطالعات نهاد علم
روزگار بی‌دولتی
بازخوانی نطق رادیویی محمد علی فروغی در مهرماه ۱۳۲۰
سیدعلی متولی امامی   

با ورود متفقین به ایران، فروغی دوباره به موقعیت محوری طراحی و اداره، بازگشت و البته فرصت یافت تا در این موقع کارنامۀ چهل‌سالۀ دولت مشروطه را به یاد آورد. اینجا فروغی با اشاره به سال‌ها محنت ایرانیان پس از مشروطه و از دست رفتن دولت در ایران، آزادی مردم را تنها در سایه دولت و قانون ممکن دانسته است.


گروه مطالعات نهاد علم
در سیاست و اقتصاد دانشگاه

سیدعلی متولی امامی   

نحوۀ اعتراض دولت به هزینه‌های دانشگاه در ایران، نشان می‌دهد؛ نه دولت درباره دانشگاه ایده‌ای دارد، و نه دانشگاه با دولت طرف شده‌است.


گروه مطالعات نهاد علم
دانشگاه ایرانی و سنت حکمرانی

سیدعلی متولی امامی   

درک ما از «علم» یگانه ایده اساسی ممکن برای زیستن در جهان است.


گروه مطالعات نهاد علم
علم آداب دارد

سیدعلی متولی امامی   

هم اندیشی علم دینی به رغم تلاش و خلوصی که در پس آن بود، به اندازه کافی پروای «علم» نداشت و مرزبندی نکرد. گفتار علمی مرزبندی می کند و «هم اندیشی علم دینی» فاقد چنین گفتاری بود. افراد و گروه ها به نحو دموکراتیک در کنار یکدیگر حاضر شدند و گفت و گویی بنیادی و اساسی به میان نیامد.


گروه مطالعات نهاد علم
آلمان؛ شهر دانشگاه

علیرضا قبولی   

محققانِ تاریخ تمدن آلمان همواره از تعداد زیاد دانشگاه‌هایی که از قرون وسطی تا به امروز در این سرزمین وجود داشته‌اند شگفت‌زده شده‌اند. این شگفتی وقتی به کمال می‌رسد که آلمان را از این حیث با سایر کشورهای اروپایی مقایسه کنیم.


 1  

موسسه علم و سیاست اشراق
شماره تماس : 77136607-021


عضویت در باشگاه مخاطبین

اینکه چیزها از نام و تصویر خود سوا می‌افتند، زندگی را پر از هیاهو کرده است و این هیاهو با این عهد مدرسه که «هر چیزی خودش است» و خیانت نمی‌ورزد، نمی‌خواند. مدرسه آرام است و این آرامش بخشی از عهد و ادعای مدرسه است. هیاهو در مدرسه به معنای ناتوانی مدرسه در نامگذاری چیزها است؛ به این معناست که چیزها می‌خواهند از آنچه هستند فرا بروند. آنجا که می‌توان دانست از هر چیز چه انتظاری می‌توان داشت، دعوا و هیاهویی نیست، نظم حاکم است و هر چیز بر جای خویش است. اما اگر هرچیز حقیقتاً بر جای خود بود و از آنچه هست تخطی نداشت، دیگر چه نیازی به مدرسه بود؟ اگر خیانتی ممکن نبود مدرسه می‌خواست چه چیزی را بر عهده بگیرد. اگر حقیقت نامی دارد، از آن روست که امکان ناراستی در جهان هست. نام چنانکه گفتیم خود عهد است و عهد نگه داشت است و نگه داشت آنجا معنا دارد که چیزها از جای خود خارج شوند.

(تمام حقوق متعلق به موسسه علم و سیاست اشراق است)