اطلاعیه !
فرم عضویت در باشگاه مخاطبانگروه مطالعات نهاد علم
تاریخ تأسیس : شهریور 1397


اعضای گروه

سیدعلی متولی امامی
مسئول گروه

دکتری علوم سیاسی

عضو شورای علمی موسسه علم‌وسیاست اشراق

عضو هیئت تالیف و پژوهش کتب درسی

مدیر ادبستان انشاء


شایان کریمی
دبیر گروه

کارشناسی علوم و حدیث

مربی ادبستان انشاء


سید محمد علم‌الهدی

کارشناسی علوم قرآن و حدیث

مربی ادبستان انشاءدرباره گروه

زندگی‌کردن بدیهی‌ترین امری است که انسان با آن روبه‌رو است. در عین حال این امر بدیهی، همواره دورترین و دست‌نیافتنی‌ترین آرزوی انسان است. انسان همواره از خود پرسیده که چگونه می‌توان زنده بود و زندگی کرد؟ ما در برابر غوغای هستی و آشوب زندگی دست خالی داریم و در مقام حیرت ایستاده ایم. پرسش از زندگی، پرسش از معنایی است که در پس این آشوب و غوغا نهفته است.


پرسش از معنای غیب، اساسی‌ترین پرسش علم است. زندگی بدون پیگیری غیبِ هستی به دست نمی‌آید و این پیگیری، اساس هر کار علمی است. در پیگیری این پرسش اساسی و در جستجوی زندگی بهتر است که علم سنت‌مند شده و شاخه‌های علوم شکل پیدا کرده‌اند. نهاد علم، کیفیت ایستادن در مقام این پرسش و برعهده‌گرفتن آن است و گروه مطالعات نهاد علم در جستجوی نهادی مسئول است؛ نهادی که در مقام پرسش از معنای زندگی، توضیح و تدبیر آن را -اگر چه محال- بر عهده گرفته‌ باشد.


گروه مطالعات نهاد علم
روزگار بی‌دولتی
بازخوانی نطق رادیویی محمد علی فروغی در مهرماه ۱۳۲۰
سیدعلی متولی امامی   

با ورود متفقین به ایران، فروغی دوباره به موقعیت محوری طراحی و اداره، بازگشت و البته فرصت یافت تا در این موقع کارنامۀ چهل‌سالۀ دولت مشروطه را به یاد آورد. اینجا فروغی با اشاره به سال‌ها محنت ایرانیان پس از مشروطه و از دست رفتن دولت در ایران، آزادی مردم را تنها در سایه دولت و قانون ممکن دانسته است.


گروه مطالعات نهاد علم
در سیاست و اقتصاد دانشگاه

سیدعلی متولی امامی   

نحوۀ اعتراض دولت به هزینه‌های دانشگاه در ایران، نشان می‌دهد؛ نه دولت درباره دانشگاه ایده‌ای دارد، و نه دانشگاه با دولت طرف شده‌است.


گروه مطالعات نهاد علم
دانشگاه ایرانی و سنت حکمرانی

سیدعلی متولی امامی   

درک ما از «علم» یگانه ایده اساسی ممکن برای زیستن در جهان است.


گروه مطالعات نهاد علم
علم آداب دارد

سیدعلی متولی امامی   

هم اندیشی علم دینی به رغم تلاش و خلوصی که در پس آن بود، به اندازه کافی پروای «علم» نداشت و مرزبندی نکرد. گفتار علمی مرزبندی می کند و «هم اندیشی علم دینی» فاقد چنین گفتاری بود. افراد و گروه ها به نحو دموکراتیک در کنار یکدیگر حاضر شدند و گفت و گویی بنیادی و اساسی به میان نیامد.


گروه مطالعات نهاد علم
آلمان؛ شهر دانشگاه

علیرضا قبولی   

محققانِ تاریخ تمدن آلمان همواره از تعداد زیاد دانشگاه‌هایی که از قرون وسطی تا به امروز در این سرزمین وجود داشته‌اند شگفت‌زده شده‌اند. این شگفتی وقتی به کمال می‌رسد که آلمان را از این حیث با سایر کشورهای اروپایی مقایسه کنیم.


 1  

موسسه علم و سیاست اشراق
شماره تماس : 09355643099


عضویت در باشگاه مخاطبین

نزد آن­ها که دانایی را حق خود می‌دانند، پرسش از قیمت علم پرسشِ حسابگرانی محافظه­ کار است که نهایتاً حاضرند زندگی کنند به هر قیمتی. با این حال، آموختن به چه قیمتی؟ این سؤال حتی اگر از سرِ بی­حالی و خستگی بر زبان آمده باشد در ما امید و هراسی زنده می‌کند، نکند این راه که رفتن دارد و بازگشتن نه، دست‌کم برای من، بی‌سرانجام و بی‌حاصل باشد. آن‌ که با خود چنین نجوایی نداشته باشد، نه قدر زندگی بلکه پیش از آن، قدر خود علم را ندانسته است، چرا که علم پیش از هر گزاره‌ی صادقی که درباره‌ی چیزی داشته باشد، مدعی زندگی انسان است؛ هر آنکه خود را وقف چیزی همچون علم نمی‌کند، شخصیتی بی‌قدر است.

(تمام حقوق متعلق به موسسه علم و سیاست اشراق است)