اطلاعیه !
فرم عضویت در باشگاه مخاطبان

 

گزارش‌های حاکمیتی

مدیر مسئول: سید علی کشفی


در هر جمله، گزاره از نهاد خبر می‌دهد. نهادهای حاکمیتی، مسائل حاکمیتی دارند. و در راس این مسائل، امر «سازمان‌دهی» قرار دارد. پس هر گفت‌وگوی سازنده‌ای با حاکمیت باید نظری به «سازمان‌دهی» داشته باشد. اما این گفت‌وگو باید از چه فرمی تبعیت کند؟ فرم گفت‌وگو با مردان سیاست و مدیران چه باید باشد؟ این فرم هرچه که هست، با آن‌چه که در گفتار دانشگاهی و گفت‌وگو در حوزۀ عمومی می‌بینیم، متفاوت است. «گزارش‌نهاد» تلاشی است برای تدارکِ این فرم. «گزارش‌نهاد» از فرم متن‌های موسوم به گزارش سیاست‌گذاری Policy Paper الهام گرفته است. گزارش سیاست‌گذاری متنی است که تلاش می‌كند نظر مخاطب حاکمیتی خود را به يک مسئله جلب کند یا او را به سمت پیگیری یک هدف سیاسی ترغیب نماید. گزارش‌های سياستی در موسسۀ علم‌وسياست اشراق، با عنوان گزارش نهاد، در اين‌جهت تدوين مي‌شوند.

 


موسسه علم و سیاست اشراق
تهران خیابان شریعتی،بالاتر از طالقانی
خیابان بوشهر،پلاک21،واحد5
شماره تماس : 09355643099عضویت در باشگاه مخاطبین

نزد آن­ها که دانایی را حق خود می‌دانند، پرسش از قیمت علم پرسشِ حسابگرانی محافظه‌کار است که نهایتاً حاضرند زندگی کنند به هر قیمتی. با این حال، آموختن به چه قیمتی؟ این سؤال حتی اگر از سرِ بی‌حالی و خستگی بر زبان آمده باشد در ما امید و هراسی زنده می‌کند، نکند این راه که رفتن دارد و بازگشتن نه، دست‌کم برای من، بی‌سرانجام و بی‌حاصل باشد. آن‌ که با خود چنین نجوایی نداشته باشد، نه قدر زندگی بلکه پیش از آن، قدر خود علم را ندانسته است، چرا که علم پیش از هر گزاره‌ی صادقی که درباره‌ی چیزی داشته باشد، مدعی زندگی انسان است؛ هر آنکه خود را وقف چیزی همچون علم نمی‌کند، شخصیتی بی‌قدر است.

(تمام حقوق متعلق به موسسه علم و سیاست اشراق است)