اطلاعیه !
فرم عضویت در باشگاه مخاطبان

بروس آکرمن

دیدگاه
فرصت نادر غیاب رئیسی
انتخابات ایران می‌تواند جغرافیای خاورمیانه را آرام کند
بروس آکرمن   

فوت رئیسی یک فرصت نادر فراهم آورده که در آن رهبران سیاسیِ رقبای دیرینه، انگیزه‌های قدرتمندی برای آغاز دورۀ جدیدی از دیپلماسی داشته باشند. اما بایدن باید این لحظه را غنیمت بشمارد. اگر او پزشکیان را دشمن ببیند، آیت‌الله خامنه‌ای قادر خواهد بود جایگاه مردمی رئیس‌جمهور جدید را خراب کرده و رأی‌دهندگان را متقاعد سازد تا در انتخابات بعد، دیدگاه روشنفکرانۀ او را رد کنند. این اولین بار در تاریخ اخیر نیست که چند تصمیم سریع در کاخ سفید، آیندۀ خاورمیانه را تعیین می‌کند. برخی از این تصمیم‌ها منجر به سال‌ها درگیری تلخ شده‌اند، اما این یکی می تواند راهی برای هم‌زیستی مسالمت‌آمیز برای دهه‌های آینده ترسیم کند. 1  

موسسه علم و سیاست اشراق
شماره تماس : 77136607-021


عضویت در باشگاه مخاطبین

اینکه چیزها از نام و تصویر خود سوا می‌افتند، زندگی را پر از هیاهو کرده است و این هیاهو با این عهد مدرسه که «هر چیزی خودش است» و خیانت نمی‌ورزد، نمی‌خواند. مدرسه آرام است و این آرامش بخشی از عهد و ادعای مدرسه است. هیاهو در مدرسه به معنای ناتوانی مدرسه در نامگذاری چیزها است؛ به این معناست که چیزها می‌خواهند از آنچه هستند فرا بروند. آنجا که می‌توان دانست از هر چیز چه انتظاری می‌توان داشت، دعوا و هیاهویی نیست، نظم حاکم است و هر چیز بر جای خویش است. اما اگر هرچیز حقیقتاً بر جای خود بود و از آنچه هست تخطی نداشت، دیگر چه نیازی به مدرسه بود؟ اگر خیانتی ممکن نبود مدرسه می‌خواست چه چیزی را بر عهده بگیرد. اگر حقیقت نامی دارد، از آن روست که امکان ناراستی در جهان هست. نام چنانکه گفتیم خود عهد است و عهد نگه داشت است و نگه داشت آنجا معنا دارد که چیزها از جای خود خارج شوند.

(تمام حقوق متعلق به موسسه علم و سیاست اشراق است)