اطلاعیه !
فرم عضویت در باشگاه مخاطبان

نقدنامۀ علوم انسانی

شماره مجوز وزارت ارشاد اسلامی : 87614
صاحب‌امتیاز: شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
مدیر مسئول: محمدحسن نیلی
سردبیر: محمدحسین تسخیری
شورای سردبیری: محمدحسن نیلی، علیرضا شفاه، سیدعلی کشفی، اباصالح تقی‌زاده طبری، علیرضا بلیغ، سیدعلی متولی امامی، مرتضی سلمان‌نژاد، علی‌اکبر ناسخیان، محمدرضا هدایتی، رضا محمدی

09355643099
Criticalletters@ihcs.ac.ir


تحول در علوم انسانی بدون توجه به جایگاه ویژه سنت‌های علمی امکان تحقق ندارد و از این جهت مستلزم نقادی سنت‌های علمی است؛ نقادی‌ای که نقاط بحرانی آن سنت‌ها را مدنظر قرار داده باشد. سنت‌های علمی را باید در متون شاخصی که مولّد این برهه‌های بحرانی علم‌اند دیدار و بازخوانی نمود. ویژگی اساسی این برهه‌ها عمومی‌بودن آن‌هاست به‌نحوی‌که از  تنگنای رشته‌های علوم انسانی فراتر رفته و خود انسان را خطاب می‌کنند و از همین‌رو امکان مشارکت حوزهٔ عمومی در پرسش از آن برهه‌ها را فراهم می‌سازند. ماهنامهٔ نقدنامهٔ علوم انسانی نشریه‌ای عمومی است که یکی از متون شاخص پیش‌گفته را که اغلب مورد توجه کافی قرار نگرفته به بحث و بررسی نخبگان علوم انسانی گذاشته و علاوه بر طرح علمی آن، معاصریت آن را نیز دنبال می‌نماید. 


موسسه علم و سیاست اشراق
شماره تماس : 77136607-021


عضویت در باشگاه مخاطبین

اینکه چیزها از نام و تصویر خود سوا می‌افتند، زندگی را پر از هیاهو کرده است و این هیاهو با این عهد مدرسه که «هر چیزی خودش است» و خیانت نمی‌ورزد، نمی‌خواند. مدرسه آرام است و این آرامش بخشی از عهد و ادعای مدرسه است. هیاهو در مدرسه به معنای ناتوانی مدرسه در نامگذاری چیزها است؛ به این معناست که چیزها می‌خواهند از آنچه هستند فرا بروند. آنجا که می‌توان دانست از هر چیز چه انتظاری می‌توان داشت، دعوا و هیاهویی نیست، نظم حاکم است و هر چیز بر جای خویش است. اما اگر هرچیز حقیقتاً بر جای خود بود و از آنچه هست تخطی نداشت، دیگر چه نیازی به مدرسه بود؟ اگر خیانتی ممکن نبود مدرسه می‌خواست چه چیزی را بر عهده بگیرد. اگر حقیقت نامی دارد، از آن روست که امکان ناراستی در جهان هست. نام چنانکه گفتیم خود عهد است و عهد نگه داشت است و نگه داشت آنجا معنا دارد که چیزها از جای خود خارج شوند.

(تمام حقوق متعلق به موسسه علم و سیاست اشراق است)