امیر راقب

امیر راقب

تحصیلات

زبان ها

ارتباط

چرا باید کلاسیک‏‌های اقتصاد را بخوانیم؟

۱۸ اسفند ۱۳۹۷ گفتار سیاسی

در غیاب امکان گفت‌‏وگو، هرچه فریاد بر سر نئولیبرالیسم بزنیم، آن را زبانزدتر پررنگ‌تر می‌سازیم.‌ حال آنکه در تاریخ علم اقتصاد، نقطۀ نادیده‏‌گرفته‌‏شده‏‌ای هست که ما را به خلق فضای گفت‌وگو با دولت و بازار، راهنمایی می‌کند؛ لحظۀ اقتصاد کلاسیک.