اباصالح تقی‌زاده طبری

اباصالح تقی‌زاده طبری

مسئول برنامه پژوهشی گفتار سیاسی

دبیر موسسه علم و سیاست اشراق

تحصیلات

دانش‌آموختۀ دکترا علوم سیاسی ............................................................................................

زبان ها

پس از رستم شاهنامه خواندنی نیست

۲۸ بهمن ۱۳۹۸ گفتار سیاسی

کشتن ناجوانمردانه رستم، دشمنانش را رسوا و نابود کرد، اما نهایتاً رستم از ایرانیان و ایران کم شد. بعد از کشته‌شدن رستم لحن و داستان شاهنامه متغیر گشت و ایران در واقعیتِ پوسیده افتاد. واقعیتی که تا دیروزش هم بود اما با رستم اجازه پیدا نمی‌کرد که شاکله و شکل ایران باشد.

یادبود چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران

۲۱ بهمن ۱۳۹۷ گفتار سیاسی

جمهوری اسلامی به میان‌سالی رسیده است. آیا ما را رسد که چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران را بجا آوریم؟

نجات «دولت» در برهوت طبیعت

۱۷ تیر ۱۳۹۷ گفتار سیاسی

اگر سیاست را برپا نکنیم، ایران همه چیز را از دست خواهد داد.

گفتار امنیتی انتخابات را مرده می‌خواهد

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ گفتار سیاسی

انتخابات ۹۶ برگزار شده است و دولت امنیتی حسن روحانی بار دیگر منتخب مردم ایران بوده است. این یادداشت که قبل از برگزاری انتخابات نوشته شده است ادعا دارد تنها با گفتار سیاسی می‌توان بر گفتار امنیتی غلبه یافت. نتیجه انتخابات بار دیگر نشان داد صحنه سیاسی ایران تا چه حد از یک گفتار سیاسی اصیل تهی است.

در پاسداشت دکتر مرادی

۷ مرداد ۱۳۹۷ دیدگاه

دکتر محمدعلی مرادی در پی تسری‌دادن «گفت‌و‌گو» به همه جا و همه کس بود. راز ماندگاری او همین است.