روزگار بی‌دولتی | بازخوانی نطق رادیویی محمد علی فروغی در مهرماه ۱۳۲۰

۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

با ورود متفقین به ایران، فروغی دوباره به موقعیت محوری طراحی و اداره، بازگشت و البته فرصت یافت تا در این موقع کارنامۀ چهل‌سالۀ دولت مشروطه را به یاد آورد. اینجا فروغی با اشاره به سال‌ها محنت ایرانیان پس از مشروطه و از دست رفتن دولت در ایران، آزادی مردم را تنها در سایه دولت و قانون ممکن دانسته است.

هدف کوتاه‌مدت و سیاست پایدار | آیا می‌توان نقاط رسمی را دوباره برپا کرد؟

۱۵ اسفند ۱۳۹۸

نقطۀ کوتاه‌مدت و موقتی است که می‌تواند ذات سیاست را نشان دهد. اهداف بلندمدت به علت پایداری و استحکام و اطلاقی که دارند نمی‌توانند سیاسی باشند. هدف کوتاه‌مدت اما بحرانی دارد و آن این است که به دلیل تغییر و عدم پایداری، شما را در صحنه نابود می‌کند. مسئلۀ مهم این است که چگونه می‌توان هدف سیاسی داشت و در صحنه واجد شخصیت بود؟

گیاهی برآمد همانگه ز خون

۱۳ دی ۱۳۹۸

«شهادت پاداش تلاش بی‌وقفۀ او در همۀ این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوۀ الهی کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثۀ دیشب آلودند.»

در سوگ سردار، فرصتی است ما را تا سوگنامۀ سیاوش بخوانیم و سوگواری کنیم.